Inköp

Bravida AB har centraliserat inköpsfunktionen till en koncernstab som förhandlar och tecknar ramavtal inom företagets verksamhetsgrenar el, vs och ventilation/kyla samt indirekt material.

Kontaktpersoner

Inköpschef koncern (Chief Procurement Officer)
Lars Korduner
E-post: lars.korduner@bravida.se
Telefon: +46 8 695 22 28

Nordisk inköpschef el
Per Levin
E-post: per.levin@bravida.se
Telefon: +46 8 695 21 88

Nordisk inköpschef vs
Per Schütz
E-post: per.schutz@bravida.se
Telefon: +46 4 014 50 61

Nordisk inköpschef ventilation/kyla
Henrik Daun
E-post: henrik.daun@bravida.se
Telefon: +46 8 695 20 00

Nordisk Inköpschef Bilar
Bendt Möller Sörensen
E-post: bendt.moller-sorensen@bravida.se
Telefon: +46 703 793 500

Inköpssystem (Bravis) Koncern
David Edner
E-post: david.edner@bravida.se
Telefon: +46 70 280 45 32

Inköpscontroller koncern
Adam Segergren
E-post: adam.segergren@bravida.se
Telefon; +46 70 652 13 27

Vill ni bli leverantör till Bravida?

För er som är intresserade att bli leverantör till
Bravida kan ta del av våra Allmänna leveransbestämmelserNi har också möjlighet att fylla i ett formulär och beskriva er
verksamhet enligt vår mall, som ni hittar här, Bravida Questionnaire 2008