Inköp

Inköp av material och underentreprenader står för en stor andel av Bravidas kostnader och är därför en viktig del av verksamheten. Bravida har en centraliserad nordisk inköpsfunktion med en koncernstab som förhandlar och tecknar ramavtal inom företagets verksamhetsgrenar el, vs och ventilation/kyla samt indirekt material. Bravidas storlek, lönsamhet och rykte gör att vi kan attrahera de bästa leverantörerna och förhandla bra avtal, som i sin tur ger kunderna mer värde för pengarna.

Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt med inköp och fokuserar på ett kvalitativt standardsortiment till så låga kostnader som möjligt.

Att vara leverantör till Bravida
De installations- och servicetjänster Bravida erbjuder ska uppfylla våra kunders såväl som samhällets krav. Vi ställer samma krav på våra affärspartners som på oss själva vad det gäller frågor såsom säkerhet, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter, kvalitet och affärsetik.

Bravidas samarbete och relation med våra leverantörer präglas av Bravidas värderod: affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil.

• Affärsmässighet står för Bravidas engagerade ansvar för ekonomi och lönsamhet.
• Enkelhet hänvisar till en enhetlig och okomplicerad inställning.
• Kompetens avser kunskap, vilja och förmåga.
• Stil betecknar tillförlitligt och ansvarsfullt agerande.

Kontaktpersoner

Inköpschef koncern (Chief Procurement Officer)
Lars Korduner
E-post: lars.korduner@bravida.se
Telefon: +46 8 695 22 28

Nordisk inköpschef el
Per Levin
E-post: per.levin@bravida.se
Telefon: +46 8 695 21 88

Nordisk inköpschef vs
Per Schütz
E-post: per.schutz@bravida.se
Telefon: +46 4 014 50 61

Nordisk inköpschef ventilation/kyla
Henrik Daun
E-post: henrik.daun@bravida.se
Telefon: +46 8 695 20 00

Nordisk Inköpschef Bilar
Bendt Möller Sörensen
E-post: bendt.moller-sorensen@bravida.se
Telefon: +46 703 793 500

Inköpssystem (Bravis) Koncern
David Edner
E-post: david.edner@bravida.se
Telefon: +46 70 280 45 32

Inköpscontroller koncern
Adam Segergren
E-post: adam.segergren@bravida.se
Telefon; +46 70 652 13 27

Här kan du ta del av information som du som leverantör bör ta del av

Bravidas uppförandekod för leverantörer och deras respektive underleverantörer Bilaga för underskrift

Engelsk version

Code of Conduct for suppliers and their subcontractors


Vill ni bli leverantör till Bravida?

Ni som är intresserade att bli leverantör till Bravida kan ta del av våra Allmänna leveransbestämmelser Ni har också möjlighet att fylla i ett formulär och beskriva er
verksamhet enligt vår mall, som ni hittar här, Bravida Questionnaire 2008