Investerare

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

 

Senaste rapporterna 2016 Q1 Bravida delårsrapport.pdf 2016 Q2 Bravida delårsrapport.pdf 2016 Q3 Bravida delårsrapport.pdf Visa alla

 

 

Bravida är ett stabilt företag med låg risk.
Vi växer  men bara om det är lönsamt.

Sex skäl att investera i Bravida

 

Kommande händelser

   
22 februari 2017                                Bokslutskommuniké 2016
10 maj 2017 Kvartalsrapport första kvartalet 2017
10 maj 2017 Årsstämma Bravida Holding AB
25 juli 2017 Kvartalsrapport andra kvartalet 2017
   

IR-kontakt

Peter Norström

CFO

Nils-Johan Andersson

    

Prenumerera på nyheter från Bravida