Investerare

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

Kommande händelser 2017

   
10 november Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017
16 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017
   

IR-kontakt

Peter Norström

CFO

Nils-Johan Andersson

    

Prenumerera på nyheter från Bravida