Cecilia Daun Wennborg

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2016
Födelseår
1963
Utbildning
Civilekonomexamen,
Stockholms universitet
Antal aktier
7 000

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot för bl.a. ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB och Sophiahemmet.

Tidigare befattningar

VD respektive CFO för Carema, Sverigechef för Skandia och VD för SkandiaLink.