Monica Caneman

Roll i styrelsen
Orförande
Invald i styrelsen
2015
Födelseår
1954
Utbildning
Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
Antal aktier
24 143

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande för BIG BAG ­Group AB, ­Arion Bank hf och VIVA Media Group AB. ­Styrelseledamot för SAS AB (publ), Com Hem Holding AB (publ), mySafety Group AB, ­Intermail AS och Nets AS.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande för Frösunda Omsorg AB, Allenex AB (publ), Electronic Transaction Group Nordic Holding AB och Electronic Transaction Group Nordic AB och Fjärde AP-fonden. Styrelse­ledamot för Investment AB Öresund (publ), Poolia AB (publ), Orexo AB (publ), mySafety Försäkringar AB, SPP Pension & Försäkring AB (publ), SPP Livförsäkring AB (publ), SPP Pension & Försäkring AB (publ), ­Storebrand ASA, Schibsted Sverige AB och Schibsted ASA (publ).