Finansiell kalender

Kommande händelser 2017

   
25 juli Kvartalsrapport andra kvartalet 2017
10 november Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017
16 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017