Finansiell kalender

Kommande händelser

   
10 maj 2017 Kvartalsrapport första kvartalet 2017
10 maj 2017 Årsstämma Bravida Holding AB
25 juli 2017 Kvartalsrapport andra kvartalet 2017
10 november Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017