Service

Vi hjälper till med drift och underhåll av tekniska system för el, vs och ventilation. Vi gör även mindre anpassningar av installationer.
Vi finns där du finns
Inget uppdrag är för litet eller för stort
Du behöver bara en leverantör – vi kan allt inom installation och service
Vi gör det vi sagt, vi följer upp och vi förbättrar oss ständigt

Service i Bravida

Ett serviceavtal med Bravida förenklar tillvaron för dig som är fastighetsägare eller förvaltare. Genom regelbunden tillsyn och skötsel kan Bravida hjälpa till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerhet.

Inom service hjälper vi till med:

  • Drift och förebyggande underhåll
  • Felavhjälpande underhåll
  • Planerat underhåll
  • Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar

Några typiska exempel på serviceuppdrag är kontroll av elanläggningar, översyn eller utbyte av vatten- och värmeanläggningar, eller skötsel av ventilationsanläggningar.

Vi gör även energioptimeringar där vi analyserar fastighetens energiåtgång och utför exempelvis driftoptimering eller installationer som sparar energi och pengar.

Våra teknikområden

Bravida erbjuder service av el, vs och ventilation i alla typer av fastigheter och anläggningar. Vi hjälper även till med teknisk fastighetsdrift samt service av lösningar för säkerhet, sprinkler, kyla och kraft.

Nationellt serviceavtal: ett samlat grepp på alla anläggningar

Bravida erbjuder även nationella serviceavtal. Med verksamhet på 140 orter i Norden kan vi hjälpa större kunder att ta ett samlat grepp på drift och underhåll av alla sina anläggningar eller fastigheter. Vill du veta mer? Kontakta ditt lokala Bravidakontor.

Smarta installationer sparar energi

Behöver du hjälp med rördragning? Översyn av gamla elinstallationer? Byte av ventilationslösning på kontoret? Vi kommer gärna med förslag på installationer som är kostnadseffektiva, driftsäkra och bra för miljön.