Teknikområden

Bravida arbetar med de funktioner som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden.

El

Smartare lösningar som ökar driftsäkerheten

Säkerhet

Brandskydd och säkerhet - trygga lösningar som fungerar när de behövs.

Kraft

Kraft - högspänningsteknik från kraftkälla till vägguttag

Kyla

Kyla - rätt temperatur utan avbrott

Sprinkler

Sprinkler - vi släcker innan brandkåren kommer

Samordning

Grundtanken med samordnade installationer är att de är en sammanhållen enhet