Sprinkler – Vi släcker innan brandkåren kommer

En sprinkleranläggning kontrollerar eller släcker bränder i 98 % av fallen. Det är bättre än någon annan brandskyddsåtgärd. Ett automatiskt sprinklersystem är alltid redo att skydda ditt liv och din egendom – dygnet runt, året om.

Installation av sprinkleranläggningar

Bravida hjälper till med allt inom sprinkleranläggningar – hela vägen från underlag inför investeringsbeslut till installation och efterföljande service. Våra erfarna konstruktörer tar fram sprinklerlösningar som både är kostnadseffektiva och anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Vi konstruerar och bygger anläggningar i enlighet med Svenska/Europeiska normer SBF/SS-EN 12845 eller amerikanska standarder som NFPA eller FM Global.

Bravida är certifierat för sprinkler av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering), både på individnivå och på företagsnivå. Vår personal har många års erfarenhet inom området.

Service av sprinkleranläggningar

Vår serviceavdelning ser till att din anläggning behåller sin funktion, år efter år. Kunder med serviceavtal får dessutom tillgång till extra servicetjänster samt prioritet vid akuta insatser.

Vi hjälper till med allt inom sprinklerservice – exempelvis att anpassa sprinkleranläggningen till nya hyresgäster, uppdatera dokumentation, utbilda anläggningsskötare eller utföra systematiskt underhåll och funktionsprover. Oavsett ålder eller ursprunglig leverantör tar vi hand om din anläggning och säkerställer och dokumenterar funktion.

Inom sprinkler hjälper vi till med:

  • Projektering och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Utbildning av anläggningsskötare

 

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.