Contact information

Postadresse

Postboks 5656 Torgarden
7484 Trondheim

Visiting address

Tungasletta 10
7047 Trondheim

Email

trondheim@bravida.no

Phone

02407

Phone

+47 73 96 05 00

Trondheim

Søknader

Klikk her for å sende en skriftlig henvendelse via kontaktskjema.

Klikk her for å levere en åpen søknad.

Elektro

PROSJEKT
Avdelingen leverer prosjektbaserte elektroentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

SERVICE 
Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Trondheim og omegn. Vi har også et eget serviceteam på Stjørdal, Brekstad og Orkdal. Avdelingen har også en automasjonsgruppe som leverer til både prosjekter og serviceoppdrag.

Contact persons

Bård Fuglem Avdelingssjef (fung.) - Prosjekt
Øystein Ramsøskar Avdelingssjef - Service
Kenn Otto Wulvik Filialsjef - SMB - Stjørdal/Orkanger/Brekstad
Børge Torp Serviceleder automasjon

Energi og industri

Om avdelingen

Avdelingen leverer produkter og tjenester innenfor energi- og industrisektoren. 

Contact persons

Rune Arntsberg Avdelingssjef
Daniel Tårnesvik Prosjektleder
Henrik Storsve Prosjektleder

Rør, Ventilasjon

Contact persons

Kurt Ove Lodgaard Avdelingssjef - Prosjekt
Fredrik Skogrand Avdelingssjef - Service

BRANN OG SIKKERHET

Om avdelingen

Avdelingen leverer alt av svakstrømsinstallasjoner til næringsliv og offentlige kunder, innen brann, sikkerhet, lås & beslag samt samferdsel.

Sikkerhet utfører prosjektering, installasjon og service av alarm/adgangskontrollsystem og alt innen overvåkings- og sikkerhetsløsninger.

Lås & Beslag utfører prosjektering, installasjon og service av det totale dørmiljøet.

Brann utfører prosjektering, installasjon og service av de fleste typer brannvarslingsanlegg. De utfører også kontroller på nødlys, gassanlegg og porttlefoni.

Samferdsel utfører prosjektering, installasjon og service av betalingsløsninger innenfor vei, ferge, parkering og allmenninger. De leverer også mye innen styreskap.

Contact persons

Bjørn Stamnes Avdelingssjef
Per Arne Småvik Serviceleder - Brann
Håvard Wold Serviceleder - Sikkerhet
Terje Haugen Serviceleder - Lås & Beslag
Rune Øie Serviceleder - Samferdsel

Automasjon

Contact persons

Jonas Nordenborg Utvik Avdelingssjef