This website uses cookies to enhance the experience for you as a visitor. Read more

Contact information

Address

Transformatorgatan 2,
721 37 Västerås

Kylföretag i Västerås

Välkommen till Bravida i Västerås!

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi ger service och installerar anläggningar för traditionella köldmedium, men även CO2-, propan- och ammoniakanläggningar. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och ger service eller installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Cooling

Bravida Västerås Kyla

Contact persons

Peter Rylander Serviceledare