Contact information

Address

Alfagatan 8
431 49 Mölndal

Email

felanmalan.cooling@bravida.se

Phone

0771-44 88 88

Göteborg kyla

Välkommen till Bravida i Göteborg

Riskera inte att dina industrifrysar plötsligt slutar att fungera, eller att isen i ishallen smälter. Detta kan leda till stora ekonomiska och energimässiga förluster. Bravida i Göteborg har fantastiskt duktiga kylmontörer som är specialiserade på kylanläggningar av alla dess typer. Vi ser till att öka ditt energisparande med kontinuerlig service och säkerställer hållbara anläggningar som du kan lita på. Våra installationer finns i allt från små butikskylar till stora datahallar, där de förhindrar överhettning.

Cooling

Alla typer av kylanläggningar

Vi tar fram den bästa lösningen för din kylanläggning och väljer rätt köldmedium efter behov och förutsättningar. Låt våra kylmontörer installera och följa upp arbetet med noggrann service för att bibehålla ett energioptimerat system. Vi hanterar CO₂, propan, ammoniak, samt andra, mer traditionella köldmedium.

Contact persons

Martin Falk Serviceledare
Daniel Sernryd Projektledare