Elektronisk fakturahantering (EDI)

Bravida erbjuder kunder och leverantörer att hantera fakturering elektroniskt.

Bravidas VAN-leverantör (fakturaväxel) är Opus Capita, för både kund- och leverantörsfakturor. Bravida använder SFTI SVEFAKTURA som EDI format för både in- och utgående fakturor. För inkommande fakturor kan vi även ta emot i PEPPOL format. Se PEPPOL BIS och Svehandel för beskrivning av det elektroniska formatet.

Kunder till Bravida

Är du intresserad av att erhålla elektroniska fakturor från Bravida, vänligen kontakta Yasmina Guldlöv, chef kundreskontran, telefonnr 08-695 22 57.
E-post efaktura.kund@bravida.se

Leverantörer till Bravida

Är du intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Bravida, vänligen kontakta någon av nedan personer:
Elin Gustafsson: 08-695 21 78
Monika Spång: 08-695 20 32
Therese Holmgren: 08-695 21 69
Gustav Fröland: 08-695 20 34

E-post efaktura@bravida.se

För frågor av teknisk karaktär

Har du frågor som rör e-fakturaspecifikationen, kommunikation, EDI-format etc. kontaktar du Johan Olsson, Bravida IT, telefonnr 070-509 66 95.
E-post efaktura@bravida.se

De Bravidabolag som berörs är:

Bolag Organisationsnummer
Bravida AB 556713-6519
Bravida Sverige AB 556197-4188
Bravida Prenad AB  556454-1315
Bravida Säkerhet AB 556193-1832
Bravida Holding AB 556891-5390
ABEKA El & Kraftanläggningar AB 556515-7012
Kraftkompaniet i Sverige HB 969740-4755