Investerare

Bravida är Nordens ledande service- och installationsföretag.

Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning. 

Kvartalsrapport Q3, 2022

Stark organisk tillväxt och en fortsatt god
orderingång. 

arbetsmiljo-2022-690x460px.jpg

Läs hela rapporten här

 

 

Summering av Q3

Vd och koncernchef Mattias Johanssons, summering av tredje kvartalet.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning för 2021


Filmen visar några höjdpunkter från föregående år, som vi är extra stolta över. Se gärna filmen och läs mer i:

års-och hållbarhetsredovisningen för 2021.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Finansiell information

Finansiell översikt, rapporter och presentationer samt information om marknad och risk.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

Bravida är ett stabilt företag med låg risk. Vi växer – men bara om det är lönsamt.
Sex skäl att investera i Bravida

Kommande händelser

Datum  
14 feb 2023 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2022
28 april 2023 Årsstämma 2023
3 maj 2023 Kvartalsrapport första kvartalet 2023
14 juli 2023 Kvartalsrapport andra kvartalet 2023

 

Peter Norström
Peter Norström IR-ansvarig

    

Prenumerera på nyheter från Bravida

Prenumerera på Bravidas nyheter och rapporter

Nyheter

Visa alla

Bravida installerar energieffektivt i nytt datacenter på uppdrag av Trollhättan Energi

Bravida får i uppdrag av Trollhättan Energi att installera deras nya datacenter med fokus på värmeåtervinning och minimering av energianvändning. I uppdraget ingår även ett femårigt driftavtal för...

Bravida Norge installerar energieffektivt när Tromsø bygger ny skola, till ett ordervärde om 100 miljoner NOK

Bravida Norge står för alla tekniska installationer när Peab Bjørn Bygg bygger ny skola på 13 500 kvadratmeter. Den nya skolan kommer ge plats för över 1000 elever och cirka 250 anställda i Troms...

Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 500 000 C-aktier.

Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 5 maj 2022, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2022 utsett följande personer att ingå i Bravidas...