Investerare

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

 

Senaste rapporterna 2019 Q1 Bravida kvartalsrapport.pdf 2019 Q2 Bravida kvartalsrapport.pdf 2019 Q3 Bravida kvartalsrapport.pdf Visa alla rapporter

 

 

Bravida är ett stabilt företag med låg risk.
Vi växer  men bara om det är lönsamt.

Sex skäl att investera i Bravida

 

Kommande händelser

   
Datum  
13 februari 2020 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2019 (tyst period från 13 januari 2020)
4 mars 2020 Kapitalmarknadsdag
24 april 2020 Årsstämma
8 maj 2020 Kvartalsrapport första kvartalet 2020
17 juli 2020 Kvartalsrapport andra kvartalet 2020
6 november 2020 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020
   
Information om Bravidas tysta perioder

 

IR-kontakt

Peter Norström

    

Prenumerera på nyheter från Bravida

Prenumerera på Bravidas nyheter och rapporter