Investerare

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

 

Senaste rapporterna 2018 Q1 Bravida kvartalsrapport.pdf 2018 Q2 Bravida kvartalsrapport.pdf 2018 Q3 Bravida kvartalsrapport.pdf Visa alla rapporter

 

 

Bravida är ett stabilt företag med låg risk.
Vi växer  men bara om det är lönsamt.

Sex skäl att investera i Bravida

 

Kommande händelser 2019

   
Datum  
15 februari  Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2018 (Tyst period från 15 januari)
Vecka 13 Årsredovisning 2018 publiceras
26 april  Årsstämma
7 maj  Kvartalsrapport första kvartalet 2019
19 juli  Kvartalsrapport andra kvartalet 2019
6 november  Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019
   

 

CFO

Nils-Johan Andersson

IR-kontakt

Peter Norström

    

Prenumerera på nyheter från Bravida

Prenumerera på Bravidas nyheter och rapporter