Investerare

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Här hittar du som investerare bland annat finansiell information, aktiedata och information om Bravidas bolagsstyrning.

Aktien

Information om Bravidas aktie, största ägare och analytiker.

Bolagsstyrning

Information om årsstämma, bolagsordning samt styrelse och koncernledning.

 

Senaste rapporterna 2018 Bravida årsredovisning.pdf 2018 Q4 Bravida kvartalsrapport.pdf 2019 Q1 Bravida kvartalsrapport.pdf Visa alla rapporter

 

 

Bravida är ett stabilt företag med låg risk.
Vi växer  men bara om det är lönsamt.

Sex skäl att investera i Bravida

 

Kommande händelser 2019

   
Datum  
3 juni Extra bolagsstämma
19 juli  Kvartalsrapport andra kvartalet 2019
6 november  Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019
   

 

IR-kontakt

Peter Norström

    

Prenumerera på nyheter från Bravida

Prenumerera på Bravidas nyheter och rapporter