Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 21 867 929 1 947 339 10,8% 10,8%
Swedbank Robur Fonder 16 271 030 1 448 935 8,0% 8,0% 20-06-30
Lannebo Fonder 15 640 148 1 392 755 7,7% 7,7%
Fjärde AP-fonden 14 684 817 1 307 683 7,2% 7,2% 20-06-30
SEB Fonder 11 939 952 1 063 253 5,9% 5,9% 20-06-30
Didner & Gerge Fonder 9 483 530 844 508 4,7% 4,7% 20-06-30
Handelsbanken Fonder 9 211 780 820 309 4,5% 4,5%
Capital Group 7 800 414 694 626 3,8% 3,8%
Vanguard 6 691 118 595 844 3,3% 3,3%
Incentive AS 6 548 278 583 124 3,2% 3,2% 20-06-30
Norges Bank 5 365 788 477 823 2,6% 2,6% 20-06-30
JP Morgan Asset Management 4 897 163 436 092 2,4% 2,4%
Crux Asset Management Limited 3 829 115 340 982 1,9% 1,9%
Invesco 3 629 593 323 215 1,8% 1,8%
BlackRock 2 591 086 230 736 1,3% 1,3%
AMF Försäkring & Fonder 2 035 000 181 216 1,0% 1,0% 20-06-30
Taiga Fund Management AS 1 986 385 176 887 1,0% 1,0% 19-04-18
Royce & Associates LLC 1 891 628 168 449 0,9% 0,9%
AFA Försäkring 1 826 600 162 658 0,9% 0,9% 20-06-30
Danske Invest (Lux) 1 815 000 161 625 0,9% 0,9%
Svenskt Näringsliv 1 800 000 160 290 0,9% 0,9% 20-06-30
Dimensional Fund Advisors 1 784 335 158 895 0,9% 0,9%
Staffan Påhlsson 1 673 745 149 047 0,8% 0,8% 20-06-30
Kempen Capital Management 1 545 070 137 588 0,8% 0,8%
Evli Fonder 1 409 188 125 488 0,7% 0,7% 20-06-30
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.