Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 22 315 648 2 244 954 11,0% 11,0%
Swedbank Robur Fonder 19 171 749 1 928 678 9,4% 9,4% 21-01-31
Fjärde AP-fonden 14 884 817 1 497 413 7,3% 7,3% 21-01-31
Lannebo Fonder 14 785 523 1 487 424 7,3% 7,3%
SEB Fonder 12 014 447 1 208 653 5,9% 5,9% 21-01-31
Didner & Gerge Fonder 11 458 074 1 152 682 5,6% 5,6% 21-01-31
Handelsbanken Fonder 9 216 550 927 184 4,5% 4,5%
Mondrian Investment Partners 7 073 511 711 595 3,5% 3,5% 20-12-31
Vanguard 5 505 033 553 806 2,7% 2,7%
Norges Bank 5 485 608 551 852 2,7% 2,7% 21-01-31
Incentive AS 5 381 281 541 356 2,6% 2,7% 20-12-31
JP Morgan Asset Management 5 186 714 521 783 2,6% 2,6%
Invesco 4 762 936 479 151 2,3% 2,3%
BlackRock 2 937 863 295 549 1,4% 1,4%
Länsförsäkringar Fonder 2 668 866 268 487 1,3% 1,3% 21-01-31
CRUX Asset Management Ltd 2 600 966 261 657 1,3% 1,3%
AMF Pension & Fonder 2 255 000 226 853 1,1% 1,1% 21-01-31
Danske Invest (Lux) 1 878 211 188 948 0,9% 0,9%
Capital Group 1 861 218 187 238 0,9% 0,9%
Dimensional Fund Advisors 1 771 034 178 166 0,9% 0,9%
Degroof Petercam 1 730 000 174 038 0,9% 0,9%
Staffan Påhlsson 1 673 745 168 378 0,8% 0,8% 21-01-31
Nordea Fonder 1 647 549 165 743 0,8% 0,8% 21-01-31
Evli Fonder 1 531 223 154 041 0,8% 0,8% 21-01-31
AFA Försäkring 1 406 377 141 481 0,7% 0,7% 21-01-31
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.