Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 21 089 886 1 918 125 10,4% 10,4%
Capital Group 18 289 198 1 663 403 9,0% 9,0%
Lannebo Fonder 16 784 724 1 526 571 8,3% 8,3%
Swedbank Robur Fonder 15 796 347 1 436 678 7,8% 7,8% 19-12-31
Fjärde AP-fonden 14 284 817 1 299 204 7,0% 7,0% 19-12-31
SEB Fonder 12 086 243 1 099 244 5,9% 6,0% 19-12-31
Handelsbanken Fonder 7 859 378 714 810 3,9% 3,9%
Didner & Gerge Fonder 6 805 099 618 923 3,3% 3,4% 19-12-31
Vanguard 6 555 623 596 233 3,2% 3,2%
JP Morgan Asset Management 4 523 515 411 413 2,2% 2,2%
Crux Asset Management Limited 4 474 274 406 935 2,2% 2,2%
Norges Bank 3 441 259 312 982 1,7% 1,7% 19-12-31
Incentive AS 3 441 030 312 961 1,7% 1,7% 19-04-18
BlackRock 2 623 771 238 632 1,3% 1,3%
Länsförsäkringar Fonder 2 152 394 195 760 1,1% 1,1% 19-12-31
Taiga Fund Management AS 1 986 385 180 661 1,0% 1,0% 19-04-18
Svenskt Näringsliv 1 800 000 163 710 0,9% 0,9% 19-12-31
AMF Försäkring & Fonder 1 785 000 162 345 0,9% 0,9% 19-12-31
XACT Fonder 1 665 719 151 497 0,8% 0,8%
Staffan Påhlsson 1 663 745 151 317 0,8% 0,8% 19-12-31
Dimensional Fund Advisors 1 586 799 144 319 0,8% 0,8%
Royce & Associates LLC 1 570 000 142 791 0,8% 0,8%
Evli Fonder 1 530 219 139 173 0,8% 0,8% 19-12-31
Kempen Capital Management 1 400 132 127 342 0,7% 0,7%
Highclere International Investors LLP 1 059 773 96 386 0,5% 0,5% 19-12-31
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.