Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Capital Group 19 402 198 1 286 366 9,5% 9,6%
Mawer Investment Management 17 756 551 1 177 259 8,7% 8,8%
Lannebo Fonder 16 852 766 1 117 339 8,3% 8,3% 19-01-31
Swedbank Robur Fonder 15 990 189 1 060 150 7,9% 7,9% 19-01-31
Fjärde AP-fonden 13 784 817 913 933 6,8% 6,8% 19-01-31
SEB Fonder 6 676 901 442 678 3,3% 3,3% 19-01-31
Crux Asset Management Limited 6 195 391 410 754 3,0% 3,1%
Vanguard 5 308 529 351 955 2,6% 2,6%
AFA Försäkring 5 225 919 346 478 2,6% 2,6% 19-01-31
JP Morgan Asset Management 4 706 056 312 011 2,3% 2,3%
Länsförsäkringar Fonder 4 463 880 295 955 2,2% 2,2% 19-01-31
Handelsbanken Fonder 3 905 000 258 901 1,9% 1,9% 19-01-31
Moneta Asset Management 3 650 000 241 995 1,8% 1,8%
Svenskt Näringsliv 2 500 000 165 750 1,2% 1,2% 19-01-31
Taiga Fund Management AS 2 359 692 156 447 1,2% 1,2% 18-04-13
PFA Pension A/S 2 258 186 149 717 1,1% 1,1% 17-12-31
BlackRock 2 020 046 133 929 1,0% 1,0%
Norges Bank 2 002 212 132 746 1,0% 1,0% 19-01-31
Staffan Påhlsson 1 962 745 130 130 1,0% 1,0% 19-01-31
Lord Abbett & Co LLC 1 853 705 122 900 0,9% 0,9%
Evli Fonder 1 639 188 108 678 0,8% 0,8% 19-01-31
Baring Asset Management 1 529 452 101 402 0,8% 0,8%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 86 190 0,6% 0,6% 19-01-31
Highclere International Investors LLP 1 292 791 85 712 0,6% 0,6% 18-04-13
Bravida Holding AB 1 150 000 76 245 0,6% 0,1% 19-01-31
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 162 823 0,57 % 0,57 % 6 744 71,92 %
501 - 1000 987 988 0,49 % 0,49 % 1 217 12,98 %
1001 - 5000 2 378 858 1,17 % 1,18 % 990 10,56 %
5001 - 10000 1 305 793 0,64 % 0,65 % 174 1,86 %
10001 - 15000 725 620 0,36 % 0,36 % 57 0,61 %
15001 - 20000 552 983 0,27 % 0,27 % 30 0,32 %
20001 - -1 173 487 117 85,33 % 85,26 % 165 1,76 %
Anonymt ägande 22 715 416 11,17% 11,22% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 377 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.