Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Capital Group 15 895 198 1 130 943 7,8% 7,9%
Swedbank Robur Fonder 15 743 735 1 120 167 7,7% 7,8% 18-06-30
Lannebo Fonder 14 277 992 1 015 879 7,0% 7,1% 18-06-30
Fjärde AP-fonden 13 139 200 934 854 6,5% 6,5% 18-06-30
Mawer Investment Management 10 575 933 752 477 5,2% 5,2%
Vanguard 8 353 185 594 329 4,1% 4,1%
SEB Fonder 7 672 523 545 900 3,8% 3,8% 18-06-30
AFA Försäkring 6 617 649 470 845 3,3% 3,3% 18-06-30
Crux Asset Management Limited 6 514 011 463 471 3,2% 3,2%
Länsförsäkringar Fonder 3 825 955 272 216 1,9% 1,9% 18-06-30
Norges Bank 3 584 127 255 010 1,8% 1,8% 18-06-30
Moneta Asset Management 3 490 000 248 313 1,7% 1,7% 18-06-30
Handelsbanken Fonder 3 455 000 245 823 1,7% 1,7%
Taiga Fund Management AS 2 359 692 167 892 1,2% 1,2% 18-04-13
PFA Pension A/S 2 258 186 160 669 1,1% 1,1% 17-12-31
JP Morgan Asset Management 2 054 517 146 178 1,0% 1,0%
Svenskt Näringsliv 2 000 000 142 300 1,0% 1,0% 18-06-30
Staffan Påhlsson 1 962 745 139 649 1,0% 1,0% 18-06-30
BlackRock 1 911 565 136 007 0,9% 0,9%
Evli Fonder 1 864 303 132 645 0,9% 0,9% 18-06-30
Lord, Abbett & Co LLC 1 785 761 127 056 0,9% 0,9%
Folketrygdfondet 1 650 007 117 398 0,8% 0,8% 18-06-30
Incentive AS 1 575 746 112 114 0,8% 0,8% 18-06-30
Baring Asset Management 1 529 452 108 820 0,8% 0,8%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 92 495 0,6% 0,6% 18-06-30
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 258 682 0,62 % 0,62 % 7 085 71,37 %
501 - 1000 1 061 812 0,52 % 0,52 % 1 304 13,14 %
1001 - 5000 2 632 931 1,29 % 1,30 % 1 079 10,87 %
5001 - 10000 1 424 764 0,70 % 0,70 % 192 1,93 %
10001 - 15000 754 978 0,37 % 0,37 % 59 0,59 %
15001 - 20000 703 333 0,35 % 0,35 % 39 0,39 %
20001 - -1 168 208 782 82,74 % 82,65 % 169 1,70 %
Anonymt ägande 27 271 316 13,41% 13,49% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 927 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.