Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 21 941 061 2 253 347 10,8% 10,8%
Swedbank Robur Fonder 17 136 073 1 759 875 8,4% 8,4% 20-10-31
Lannebo Fonder 15 090 523 1 549 797 7,4% 7,4%
Fjärde AP-fonden 14 634 817 1 502 996 7,2% 7,2% 20-10-31
SEB Fonder 11 908 843 1 223 038 5,9% 5,9% 20-10-31
Didner & Gerge Fonder 11 458 074 1 176 744 5,6% 5,6% 20-10-31
Handelsbanken Fonder 9 132 081 937 864 4,5% 4,5%
Mondrian Investment Partners 7 417 501 761 777 3,6% 3,7% 20-09-30
Capital Group 6 456 000 663 031 3,2% 3,2%
Vanguard 5 806 174 596 294 2,9% 2,9%
JP Morgan Asset Management 5 721 072 587 554 2,8% 2,8%
Incentive AS 5 658 373 581 114 2,8% 2,8% 20-09-30
Norges Bank 5 465 508 561 307 2,7% 2,7% 20-10-31
Invesco 4 716 080 484 341 2,3% 2,3%
Crux Asset Management Limited 3 033 585 311 549 1,5% 1,5%
BlackRock 2 709 923 278 309 1,3% 1,3%
AFA Försäkring 2 567 677 263 700 1,3% 1,3% 20-10-31
AMF Pension & Fonder 2 200 000 225 940 1,1% 1,1% 20-10-31
Danske Invest (Lux) 1 805 000 185 373 0,9% 0,9%
Dimensional Fund Advisors 1 772 789 182 065 0,9% 0,9%
Degroof Petercam 1 730 000 177 671 0,9% 0,9%
Staffan Påhlsson 1 673 745 171 893 0,8% 0,8% 20-10-31
Royce & Associates LLC 1 588 528 163 141 0,8% 0,8%
Evli Fonder 1 486 614 152 675 0,7% 0,7% 20-10-31
Kempen Capital Management 1 275 893 131 034 0,6% 0,6%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.