Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Swedbank Robur Fonder 18 288 760 1 025 999 9,0% 9,1% 18-01-31
Lannebo Fonder 16 563 626 929 219 8,1% 8,2% 18-01-31
Capital Group 15 730 395 882 475 7,7% 7,8%
Fjärde AP-fonden 13 139 200 737 109 6,5% 6,5% 18-01-31
Vanguard 7 913 159 443 928 3,9% 3,9%
SEB Fonder 7 477 905 419 510 3,7% 3,7% 18-01-31
AFA Försäkring 7 014 949 393 538 3,5% 3,5% 18-01-31
Crux Asset Management Limited 6 514 218 365 447 3,2% 3,2% 18-01-31
Länsförsäkringar Fonder 5 822 496 326 642 2,9% 2,9% 18-01-31
Handelsbanken Fonder 4 855 000 272 365 2,4% 2,4%
Norges Bank 3 103 348 174 097 1,5% 1,5% 18-01-31
Incentive AS 2 591 701 145 394 1,3% 1,3% 18-01-31
Staffan Påhlsson 1 952 745 109 549 1,0% 1,0% 18-01-31
Bravida Holding AB 3 850 215 0,9% 0,1% 18-01-31
Folketrygdfondet 1 750 007 98 175 0,9% 0,9% 18-01-31
Baring Asset Management 1 707 693 95 801 0,8% 0,8%
BlackRock 1 530 305 85 850 0,8% 0,8%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 72 930 0,6% 0,6% 18-01-31
Humle Fonder 1 260 000 70 686 0,6% 0,6% 18-01-31
Schroders 969 318 54 378 0,5% 0,5%
Öhman Fonder 962 186 53 978 0,5% 0,5% 18-01-31
XACT Fonder 903 099 50 663 0,4% 0,4%
Kammarkollegiet 900 784 50 533 0,4% 0,4% 18-01-31
Natixis Asset Management 879 200 49 323 0,4% 0,4%
Livförsäkringsbolaget Skandia 872 642 48 955 0,4% 0,4% 18-01-31
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
501 - 1000 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
1001 - 5000 2 352 0,00 % 0,00 % 1 16,67 %
5001 - 10000 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
10001 - 15000 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
15001 - 20000 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
20001 - -1 5 652 196 2,78 % 2,80 % 5 83,33 %
Anonymt ägande 197 662 050 97,22% 97,20% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 6 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.