Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 21 642 463 1 904 537 10,6% 10,7%
Swedbank Robur Fonder 16 186 347 1 424 399 8,0% 8,0% 20-02-29
Capital Group 15 991 869 1 407 285 7,9% 7,9%
Lannebo Fonder 15 827 258 1 392 799 7,8% 7,8% 20-02-29
Fjärde AP-fonden 14 284 817 1 257 064 7,0% 7,0% 20-02-29
SEB Fonder 11 979 784 1 054 221 5,9% 5,9% 20-02-29
Handelsbanken Fonder 8 184 378 720 225 4,0% 4,0%
Didner & Gerge Fonder 7 561 147 665 380 3,7% 3,7% 20-02-29
Vanguard 6 624 517 582 957 3,3% 3,3%
JP Morgan Asset Management 4 636 489 408 011 2,3% 2,3%
Crux Asset Management Limited 4 436 233 390 388 2,2% 2,2%
Norges Bank 4 001 502 352 132 2,0% 2,0% 20-02-29
Invesco 3 670 235 322 980 1,8% 1,8%
Incentive AS 3 441 030 302 810 1,7% 1,7% 19-04-18
BlackRock 2 715 747 238 985 1,3% 1,3%
Taiga Fund Management AS 1 986 385 174 801 1,0% 1,0% 19-04-18
AMF Försäkring & Fonder 1 965 000 172 920 1,0% 1,0% 20-02-29
Länsförsäkringar Fonder 1 800 160 158 414 0,9% 0,9% 20-02-29
Svenskt Näringsliv 1 700 000 149 600 0,8% 0,8% 20-02-29
Royce & Associates LLC 1 665 000 146 520 0,8% 0,8%
Staffan Påhlsson 1 663 745 146 409 0,8% 0,8% 20-02-29
XACT Fonder 1 641 070 144 414 0,8% 0,8%
Dimensional Fund Advisors 1 580 983 139 126 0,8% 0,8%
Kempen Capital Management 1 479 764 130 219 0,7% 0,7%
Evli Fonder 1 395 350 122 790 0,7% 0,7% 20-02-29
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.