Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Swedbank Robur Fonder 17 129 372 1 075 725 8,4% 8,5% 18-04-30
Capital Group 15 895 198 998 218 7,8% 7,9%
Lannebo Fonder 14 463 514 908 308 7,1% 7,2% 18-04-30
Fjärde AP-fonden 13 139 200 825 141 6,5% 6,5% 18-04-30
Vanguard 8 241 168 517 545 4,1% 4,1%
SEB Fonder 7 660 128 481 056 3,8% 3,8% 18-04-30
AFA Försäkring 6 985 249 438 673 3,4% 3,5% 18-04-30
Crux Asset Management Limited 6 514 011 409 079 3,2% 3,2%
Länsförsäkringar Fonder 5 290 138 332 220 2,6% 2,6% 18-04-30
Handelsbanken Fonder 4 955 000 311 174 2,4% 2,5%
Moneta Asset Management 3 650 000 229 220 1,8% 1,8% 18-04-30
Norges Bank 3 163 266 198 653 1,6% 1,6% 18-04-30
Mawer Investment Management 3 124 493 196 218 1,5% 1,5%
Incentive AS 2 590 451 162 680 1,3% 1,3% 18-04-30
Svenskt Näringsliv 2 500 000 157 000 1,2% 1,2% 18-04-30
Taiga Fund Management AS 2 359 692 148 188 1,2% 1,2% 18-04-13
PFA Pension A/S 2 258 186 141 814 1,1% 1,1% 17-12-31
Staffan Påhlsson 1 962 745 123 260 1,0% 1,0% 18-04-30
Bravida Holding AB 3 850 241 0,9% 0,1% 18-04-30
Folketrygdfondet 1 750 007 109 900 0,9% 0,9% 18-04-30
BlackRock 1 739 989 109 271 0,9% 0,9%
Baring Asset Management 1 707 693 107 243 0,8% 0,8%
Lord, Abbett & Co LLC 1 520 010 95 456 0,7% 0,8%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 81 640 0,6% 0,6% 18-04-30
Highclere International Investors LLP 1 292 791 81 187 0,6% 0,6% 18-04-13
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 366 978 0,67 % 0,68 % 7 508 68,67 %
501 - 1000 1 250 386 0,61 % 0,62 % 1 534 14,03 %
1001 - 5000 3 246 038 1,60 % 1,61 % 1 343 12,28 %
5001 - 10000 1 859 363 0,91 % 0,92 % 246 2,25 %
10001 - 15000 828 861 0,41 % 0,41 % 65 0,59 %
15001 - 20000 885 061 0,44 % 0,44 % 49 0,45 %
20001 - -1 164 469 248 80,89 % 80,74 % 189 1,73 %
Anonymt ägande 29 410 663 14,47% 14,58% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 10 934 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.