Aktieägare

 

15 största aktieägarna 2022-10-31

Ägare BRAV Kapital Röster
Mawer Investment Management 20 769 137 10,2% 10,2%
Swedbank Robur Fonder 19 615 293 9,6% 9,6%
Fjärde AP-fonden 15 234 817 7,4% 7,5%
Didner & Gerge Fonder 12 461 067 6,1% 6,1%
Handelsbanken Fonder 12 160 620 5,9% 6,0%
Lannebo Fonder 10 783 193 5,3% 5,3%
SEB Fonder 9 784 955 4,8% 4,8%
Vanguard 6 735 919 3,3% 3,3%
Mondrian Investment Partners 5 613 656 2,7% 2,8%
Norges Bank 4 995 900 2,4% 2,5%
JP Morgan Asset Management 4 941 554 2,4% 2,4%
Incentive AS 4 115 079 2,0% 2,0%
Invesco 3 634 268 1,8% 1,8%
BlackRock 3 219 628 1,6% 1,6%
Länsförsäkringar Fonder 2 967 611 1,4% 1,5%

Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.

Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 10 084 0,00 % 0,00 % 21 4,50 %
501 - 1000 83 843 0,04 % 0,00 % 112 23,98 %
1001 - 5000 359 979 0,18 % 0,02 % 138 29,55 %
5001 - 10000 307 656 0,15 % 0,03 % 43 9,21 %
10001 - 15000 190 769 0,09 % 0,04 % 15 3,21 %
15001 - 20000 264 674 0,13 % 0,04 % 15 3,21 %
20001 - -1 184 505 649 90,27 % 75,49 % 123 26,34 %
Anonymt ägande 19 193 944 9,14% 24,38% N/A N/A
Totalt 204 916 598 100% 100% 467 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.

Nyheter

Visa alla

Bravida installerar energieffektivt i nytt datacenter på uppdrag av Trollhättan Energi

Bravida får i uppdrag av Trollhättan Energi att installera deras nya datacenter med fokus på värmeåtervinning och minimering av energianvändning. I uppdraget ingår även ett femårigt driftavtal för...

Bravida Norge installerar energieffektivt när Tromsø bygger ny skola, till ett ordervärde om 100 miljoner NOK

Bravida Norge står för alla tekniska installationer när Peab Bjørn Bygg bygger ny skola på 13 500 kvadratmeter. Den nya skolan kommer ge plats för över 1000 elever och cirka 250 anställda i Troms...

Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 500 000 C-aktier.

Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 5 maj 2022, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2022 utsett följande personer att ingå i Bravidas...