Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Capital Group 15 895 198 1 112 664 7,8% 7,9%
Swedbank Robur Fonder 15 743 735 1 102 062 7,7% 7,8% 18-08-31
Mawer Investment Management 15 589 730 1 091 281 7,7% 7,7%
Lannebo Fonder 15 227 005 1 065 890 7,5% 7,5% 18-08-31
Fjärde AP-fonden 13 634 817 954 437 6,7% 6,7% 18-08-31
SEB Fonder 8 217 785 575 244 4,0% 4,1% 18-08-31
Vanguard 7 908 371 553 586 3,9% 3,9%
Crux Asset Management Limited 6 195 391 433 677 3,0% 3,1%
AFA Försäkring 5 431 149 380 180 2,7% 2,7% 18-08-31
JP Morgan Asset Management 4 288 238 300 176 2,1% 2,1%
Länsförsäkringar Fonder 3 495 955 244 716 1,7% 1,7% 18-08-31
Handelsbanken Fonder 3 455 000 241 850 1,7% 1,7%
Moneta Asset Management 3 370 000 235 900 1,7% 1,7% 18-08-31
Norges Bank 3 258 580 228 100 1,6% 1,6% 18-08-31
Svenskt Näringsliv 2 360 000 165 200 1,2% 1,2% 18-08-31
Taiga Fund Management AS 2 359 692 165 178 1,2% 1,2% 18-04-13
PFA Pension A/S 2 258 186 158 073 1,1% 1,1% 17-12-31
Staffan Påhlsson 1 962 745 137 392 1,0% 1,0% 18-08-31
BlackRock 1 895 060 132 654 0,9% 0,9%
Lord, Abbett & Co LLC 1 785 761 125 003 0,9% 0,9%
Evli Fonder 1 744 652 122 125 0,9% 0,9% 18-08-31
Folketrygdfondet 1 650 007 115 500 0,8% 0,8% 18-08-31
Incentive AS 1 575 746 110 302 0,8% 0,8% 18-08-31
Baring Asset Management 1 529 452 107 061 0,8% 0,8%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 91 000 0,6% 0,6% 18-08-31
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 244 121 0,61 % 0,62 % 7 071 71,78 %
501 - 1000 1 042 544 0,51 % 0,52 % 1 281 13,00 %
1001 - 5000 2 545 635 1,25 % 1,26 % 1 053 10,69 %
5001 - 10000 1 338 702 0,66 % 0,66 % 181 1,84 %
10001 - 15000 742 112 0,37 % 0,37 % 58 0,59 %
15001 - 20000 695 109 0,34 % 0,34 % 38 0,39 %
20001 - -1 173 522 118 85,35 % 85,28 % 169 1,72 %
Anonymt ägande 22 186 257 10,91% 10,95% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 851 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.