Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Mawer Investment Management 21 837 452 2 236 155 10,7% 10,8%
Swedbank Robur Fonder 16 224 326 1 661 371 8,0% 8,0% 20-08-31
Lannebo Fonder 15 090 523 1 545 270 7,4% 7,4%
Fjärde AP-fonden 14 684 817 1 503 725 7,2% 7,2% 20-08-31
SEB Fonder 11 954 177 1 224 108 5,9% 5,9% 20-08-31
Didner & Gerge Fonder 10 608 074 1 086 267 5,2% 5,2% 20-08-31
Handelsbanken Fonder 9 201 953 942 280 4,5% 4,5%
Capital Group 7 800 414 798 762 3,8% 3,8%
Mondrian Investment Partners 7 430 482 760 881 3,7% 3,7% 20-07-31
Incentive AS 6 548 278 670 543 3,2% 3,2% 20-06-30
Vanguard 5 977 496 612 095 2,9% 2,9%
Norges Bank 5 485 608 561 726 2,7% 2,7% 20-08-31
JP Morgan Asset Management 5 350 456 547 886 2,6% 2,6%
Invesco 4 651 724 476 336 2,3% 2,3%
Crux Asset Management Limited 3 474 772 355 816 1,7% 1,7%
BlackRock 2 604 463 266 697 1,3% 1,3%
AMF Försäkring & Fonder 2 100 000 215 040 1,0% 1,0% 20-08-31
AFA Försäkring 1 826 600 187 043 0,9% 0,9% 20-08-31
Royce & Associates LLC 1 820 628 186 432 0,9% 0,9%
Danske Invest (Lux) 1 815 000 185 856 0,9% 0,9%
Dimensional Fund Advisors 1 811 930 185 541 0,9% 0,9%
Degroof Petercam 1 730 000 177 152 0,9% 0,9%
Staffan Påhlsson 1 673 745 171 391 0,8% 0,8% 20-08-31
Svenskt Näringsliv 1 600 000 163 840 0,8% 0,8% 20-08-31
Kempen Capital Management 1 419 447 145 351 0,7% 0,7%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Ägarfördelning efter innehav Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel kända ägare
1 - 500 1 164 742 0,57 % 0,58 % 6 892 73,16 %
501 - 1000 978 906 0,48 % 0,48 % 1 209 12,83 %
1001 - 5000 2 194 860 1,08 % 1,09 % 918 9,75 %
5001 - 10000 1 192 400 0,59 % 0,59 % 160 1,70 %
10001 - 15000 656 958 0,32 % 0,32 % 52 0,55 %
15001 - 20000 477 544 0,23 % 0,24 % 26 0,28 %
20001 - -1 174 081 888 85,62 % 85,55 % 163 1,73 %
Anonymt ägande 22 569 300 11,11% 11,15% N/A N/A
Totalt 203 316 598 100% 100% 9 420 100%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.