Aktieägare

 

Ägare BRAV Värde i KSEK Kapital Röster Verifierat
Swedbank Robur Fonder 19 009 372 1 083 534 9,3% 9,4% 17-11-30
Lannebo Fonder 16 384 138 933 895 8,1% 8,1% 17-11-30
Capital Group 15 730 395 896 632 7,7% 7,8%
Fjärde AP-fonden 13 039 200 743 234 6,4% 6,5% 17-11-30
SEB Fonder 8 145 948 464 319 4,0% 4,0% 17-11-30
Vanguard 7 914 578 451 130 3,9% 3,9%
AFA Försäkring 6 996 149 398 780 3,4% 3,5% 17-11-30
Crux Asset Management Limited 5 850 955 333 504 2,9% 2,9% 17-11-30
Länsförsäkringar Fonder 5 453 923 310 873 2,7% 2,7% 17-11-30
Handelsbanken Fonder 4 855 000 276 735 2,4% 2,4% 17-11-30
Norges Bank 2 420 251 137 954 1,2% 1,2% 17-11-30
Gothic Corporation 2 173 834 123 908 1,1% 1,1% 17-11-30
Staffan Påhlsson 1 952 745 111 306 1,0% 1,0% 17-11-30
Bravida Holding AB 3 850 219 0,9% 0,1% 17-11-30
Folketrygdfondet 1 750 007 99 750 0,9% 0,9% 17-11-30
Baring Asset Management 1 707 693 97 338 0,8% 0,8%
BlackRock 1 395 809 79 561 0,7% 0,7%
AMF Försäkring & Fonder 1 300 000 74 100 0,6% 0,6% 17-11-30
Lord, Abbett & Co LLC 1 191 809 67 933 0,6% 0,6%
Humle Fonder 1 190 000 67 830 0,6% 0,6% 17-11-30
Öhman Fonder 996 984 56 828 0,5% 0,5% 17-11-30
Schroders 969 318 55 251 0,5% 0,5%
Livförsäkringsbolaget Skandia 955 876 54 484 0,5% 0,5% 17-11-30
XACT Fonder 920 851 52 488 0,5% 0,5% 17-11-30
Natixis Asset Management 882 200 50 285 0,4% 0,4%
Källa: Modular Finance AB som sammanställt och bearbetat data från Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen mfl.
Storleksklasser Aktieägare % Antal röster % Värde i KSEK
1 - 500 8 111 0,73 0,74 84 602
501 - 1000 1 734 0,70 0,71 81 445
1001 - 5000 1 488 1,80 1,81 208 585
5001 - 10000 285 1,08 1,08 124 606
10001 - 15000 77 0,49 0,49 56 416
15001 - 20000 64 0,57 0,57 65 834
20001 - 311 94,64 94,60 10 867 808