Sex skäl att investera i Bravida

Bravida är väl positionerat för framtiden

Fastigheter står för en betydande del av världens klimat- och
miljöpåverkande utsläpp. Med sitt kunderbjudande har Bravida
en given plats i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Flera trender pekar på större behov av service och installation
framöver: Kraven på effektiv energianvändning ökar och ny
teknik skapar nya möjligheter i fastigheter. Samtidigt görs
betydande offentliga investeringar i Norden, bland annat
inom infrastruktur, hälsovård och utbildning.

Ett stabilt företag med låg risk

Bravida har en stor riskspridning. Runt hälften av
verksamheten utgörs av återkommande service- och
underhållsarbeten. Med över 65 000 kunder är vi inte
beroende av något enskilt uppdrag eller projekt. Sammantaget
innebär det en hög grad av förutsägbarhet och stabilitet för
försäljningen.

Bravida växer - men bara om det är lönsamt

Våra förutsättningar för tillväxt är mycket goda, men vi vill inte
växa till vilket pris som helst. Vi åtar oss bara uppdrag med
kalkylerbara risker, och vi prioriterar alltid marginal framför
tillväxt. Det ger resultat. De senaste tio åren har vi nästan
dubblerat vår omsättning – med bibehållen lönsamhet.

Bravida Way ger ständig förbättring och lönsamhet

Bravidas affärsmodell och arbetssätt, Bravida Way, bygger
på en viktig princip: våra lokala avdelningar är hjärtat i
verksamheten. Varje lokal avdelning har eget resultatansvar.
Till sin hjälp har de Bravidas gemensamma verktyg och
arbetsmetoder. Genom kontinuerlig uppföljning skapar vi
tillsammans en lönsam verksamhet med bra kassaflöde.

Förvärv gör oss starkare

Vår marknad i Norden består till stor del av en mängd små
företag, vilket ger oss förutsättningar för långsiktig tillväxt via
förvärv. Vi förvärvar framför allt bolag som kompletterar vårt
erbjudande lokalt. Förvärven ger oss även ökade möjligheter
att realisera synergier i verksamheten.

Starka kassaflöden skapar förutsättningar för utdelning

Starka kassaflöden skapar förutsättningar för utdelning
Bravida har under många år haft en stabil kassagenerering.
Ett av Bravidas finansiella mål är att dela ut minst femtio
procent av nettovinsten till ägarna.

Nyheter

Visa alla

Inbjudan till presentation av Bravidas rapport för andra kvartalet 2022

Bravidas kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 kommer att offentliggöras klockan 07:30 den 15 juli 2022.   

Bravida utökar elverksamheten och stärker positionen i Umeåområdet genom att förvärva JZ Elteknik AB

Bravida förvärvar bolaget JZ Elteknik AB och kommer därmed att förstärka elverksamheten i Umeåområdet. Bolaget omsätter 12 miljoner och har tio anställda.

Bravida installerar energieffektivt i Kriminalvårdens häkte i Kristianstad på uppdrag av NCC till ett ordervärde om cirka 130 miljoner

Bravida kommer på uppdrag av NCC att utföra energieffektiva installationslösningar inom el, vs och ventilation till Kriminalvårdens nya byggnad i Kristianstad.

Bravida installerar energieffektivt serverrum med serviceavtal i ny fabriksbyggnad på 125 000 kvm utanför Jönköping

Bravida får i uppdrag av Nobia Production AB och Logistic Contractor att utföra serverrumsinstallationer i del av den 125 000 kvadratmeter stora fabriksbyggnaden. I uppdraget ingår även ett...