Sex skäl att investera i Bravida

Bravida är väl positionerat för framtiden

Fastigheter står för en betydande del av världens klimat- och
miljöpåverkande utsläpp. Med sitt kunderbjudande har Bravida
en given plats i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Flera trender pekar på större behov av service och installation
framöver: Kraven på effektiv energianvändning ökar och ny
teknik skapar nya möjligheter i fastigheter. Samtidigt görs
betydande offentliga investeringar i Norden, bland annat
inom infrastruktur, hälsovård och utbildning.

Ett stabilt företag med låg risk

Bravida har en stor riskspridning. Runt hälften av
verksamheten utgörs av återkommande service- och
underhållsarbeten. Med över 65 000 kunder är vi inte
beroende av något enskilt uppdrag eller projekt. Sammantaget
innebär det en hög grad av förutsägbarhet och stabilitet för
försäljningen.

Bravida växer - men bara om det är lönsamt

Våra förutsättningar för tillväxt är mycket goda, men vi vill inte
växa till vilket pris som helst. Vi åtar oss bara uppdrag med
kalkylerbara risker, och vi prioriterar alltid marginal framför
tillväxt. Det ger resultat. De senaste tio åren har vi nästan
dubblerat vår omsättning – med bibehållen lönsamhet.

Bravida Way ger ständig förbättring och lönsamhet

Bravidas affärsmodell och arbetssätt, Bravida Way, bygger
på en viktig princip: våra lokala avdelningar är hjärtat i
verksamheten. Varje lokal avdelning har eget resultatansvar.
Till sin hjälp har de Bravidas gemensamma verktyg och
arbetsmetoder. Genom kontinuerlig uppföljning skapar vi
tillsammans en lönsam verksamhet med bra kassaflöde.

Förvärv gör oss starkare

Vår marknad i Norden består till stor del av en mängd små
företag, vilket ger oss förutsättningar för långsiktig tillväxt via
förvärv. Vi förvärvar framför allt bolag som kompletterar vårt
erbjudande lokalt. Förvärven ger oss även ökade möjligheter
att realisera synergier i verksamheten.

Starka kassaflöden skapar förutsättningar för utdelning

Starka kassaflöden skapar förutsättningar för utdelning
Bravida har under många år haft en stabil kassagenerering.
Ett av Bravidas finansiella mål är att dela ut minst femtio
procent av nettovinsten till ägarna.

Nyheter

Visa alla

Bravida installerar energieffektivt i nytt datacenter på uppdrag av Trollhättan Energi

Bravida får i uppdrag av Trollhättan Energi att installera deras nya datacenter med fokus på värmeåtervinning och minimering av energianvändning. I uppdraget ingår även ett femårigt driftavtal för...

Bravida Norge installerar energieffektivt när Tromsø bygger ny skola, till ett ordervärde om 100 miljoner NOK

Bravida Norge står för alla tekniska installationer när Peab Bjørn Bygg bygger ny skola på 13 500 kvadratmeter. Den nya skolan kommer ge plats för över 1000 elever och cirka 250 anställda i Troms...

Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 500 000 C-aktier.

Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 5 maj 2022, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2022 utsett följande personer att ingå i Bravidas...