Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Sex skäl att investera i Bravida

Goda framtidsutsikter för service och installation i Norden

Flera trender pekar på större behov av service och installation framöver. Kraven på effektiv energianvändning ökar och ny teknik skapar nya möjligheter i fastigheter. Samtidigt görs betydande offentliga investeringar i Norden, bland annat inom infrastruktur, hälsovård och utbildning.

Ett stabilt företag med låg risk

Bravida har en stor riskspridning. Runt hälften av verksamheten utgörs av återkommande service- och underhållsarbeten. Med över 55 000 kunder är vi inte beroende av något enskilt uppdrag eller projekt. Sammantaget innebär det en hög grad av förutsägbarhet och stabilitet för försäljningen.

Bravida växer - men bara om det är lönsamt

Våra förutsättningar för tillväxt är mycket goda, men vi vill inte växa till vilket pris som helst. Vi åtar oss bara uppdrag med kalkylerbara risker, och vi prioriterar alltid marginal framför tillväxt. Det ger resultat. De senaste fem åren har vi nästan dubblat vår omsättning - med bibehållen lönsamhet.

Bravida Way ger ständig förbättring och lönsamhet

Bravidas arbetssätt, Bravida Way, bygger på en viktig princip: våra lokala avdelningar är hjärtat i företaget. Varje lokal avdelning har eget resultatansvar. Till sin hjälp har de Bravidas gemensamma verktyg och arbetsmetoder. Genom kontinuerlig uppföljning skapar vi tillsammans en lönsam verksamhet med bra kassaflöde.

Förvärv gör oss starkare

Vår marknad i Norden består till stor del av en mängd små företag, vilket ger oss förutsättningar för långsiktig tillväxt via förvärv. Vi förvärvar framför allt bolag som kompletterar vårt erbjudande lokalt. Förvärven ger oss även ökade möjligheter att realisera synergier i verksamheten.

Starka kassaflöden skapar förutsättningar för utdelning

Bravida har under många år haft en stabil kassagenerering. Ett av Bravidas finansiella mål är att dela ut minst femtio procent av nettovinsten till ägarna. 

Nyheter

Visa alla

Bravida förvärvar Skoglund El & Tele AB och stärker sin position inom el- och teleinstallationer i Örebro

Bravida förvärvar bolaget Skoglund El & Tele AB och stärker därmed sin position inom el- och teleinstallationer i Örebro. Bolaget omsätter drygt 45 miljoner och har 30 anställda.

Bravida Danmark köper andelar i solcellsföretaget Viva Energi och stärker sitt erbjudande inom klimatvänliga energilösningar

Bravida Danmark köper 60 procent av aktierna i solcellsföretaget Viva Energi A/S och stärker därmed sitt erbjudande inom klimatvänliga energilösningar. Bolaget har idag 13 anställda.

Bravida Norge vinner två stora kontrakt på nya Nordmøre och Romsdals sjukhus

Bravida Norge vinner kontrakt på nya Nordmøre och Romsdals sjukhus (SNR) för att leverera el- och telekommunikationsteknik till ett ordervärde om 390 miljoner norska kronor, och säkerhetssystem...

Bravida Norge vinner kontrakt på nya Stavanger Universitetssjukhus

Bravida Norge har fått i uppdrag att utföra del två av elinstallationerna på nya Stavanger Universitetssjukhus till ett ordervärde om drygt 67,5 miljoner norska kronor. Det nya kontraktet är...