Bolagsstämma

En årsstämma, ordinarie bolagsstämma, skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid årsstämman ska styrelsen presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för aktieägarna. Här visas information om bolagsstämmor och valberedning.