Årsstämma 2016

Bravidas årsstämma äger rum den 3 maj 2016 på 7A konferens Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm. Stämman börjar klockan 15:00 med incheckning från 14:00. Innan stämman presenteras våra olika teknikområden av Bravidas medarbetare.

Formell kallelse skickas ut 6-4 veckor före stämman.

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan lämna förslaget till:
E-post: valberedningen@bravida.se

Brev: Bravida
Valberedningen
att. Magnus Liljefors
126 81 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 22 mars 2016 respektive valberedningen senast tisdagen den 15 mars 2016.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.