Årsstämma 2017

Bravidas årsstämma äger rum den 10 maj 2017 i Bravidas lokaler på Mikrofonvägen 28, Stockholm. Stämman börjar klockan 14:00 med incheckning från 13:00.

Formell kallelse skickas ut 6-4 veckor före stämman. 

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding  AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan lämna förslaget till:

E-post:   
valberedningen@bravida.se

Brev:
Bravida
Valberedningen 
att. Magnus Liljefors
126 81 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 29 mars 2017 respektive valberedningen senast onsdagen den 22 mars 2017.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.