Årsstämma 2019

Bravidas årsstämma äger rum den 26 april 2019 i Bravidas lokaler på Mikrofonvägen 28, Stockholm. Stämman börjar klockan 13:00.

Formell kallelse skickas ut 6-4 veckor före stämman. 

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Bravidas styrelseordförande på adress:

Bravida Holding  AB
Att: Styrelseordföranden
126 81 Stockholm

Det går också bra att skicka e-post till arsstamma@bravida.se.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit i tillräckligt god tid.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se.