Extra bolagsstämma i Bravida Holding AB

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 3 juni 2019 kl. 8.30 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Inpassering till stämman börjar kl. 7.45.