Bolagsstyrning

För Bravida, som har en decentraliserad organisation, är god bolagsstyrning en viktig del av kärnverksamheten.

Bravidas bolagsstyrningsrapport 2017

Bravida Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.