extra bolagsstämma i Bravida Holding AB

Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 3 juni 2019 kl. 8.30 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Inpassering till stämman börjar kl. 7.45.

Dokument:

Protokoll från extra bolagsstämma den 3 juni 2019

Kallelse

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Styrelsens redogörelse 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens yttrande om återköpsbemyndigande 19 kap. 22-23 § ABL

Revisorsyttrande 13 kap. 6 § och 19 kap 24 § ABL