Incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP”)

LTIP 2019

Vid extra bolagsstämma den 3 juni 2019 beslutade bolagsstämman om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2019 till och med årsstämman 2022.

Erbjudandet riktar sig framförallt till region- och avdelningschefer. Deltagandet i LTIP 2019 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie (”Bravidaaktie”) som deltagaren har inom ramen för LTIP 2019, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestations¬målet är att 2021 års resultat (Ebita) för koncernen ska uppnå till minst en viss nivå. Alla deltagare har således samma prestationsmål. Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2022 offentliggörs.

Verkställande direktören får delta med Bravidaaktier motsvarande ett värde om högst 300 000 SEK vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 SEK, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 SEK, regionchefer och avdelnings-chefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7 procent, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 SEK, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 procent, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 SEK.

Därutöver har ett mindre antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 185 personer har accepterat erbjudandet.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2019 att uppgå till ungefär 38,2 MSEK.

 

LTIP 2018

Årsstämman 2018 beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2018 till och med årsstämman 2021.

Deltagandet i LTIP 2018 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie man deltar med kan man tilldelas lägst en och högst fem nya aktier Bravida Holding AB. Verkställande direktören får delta med aktier (”Bravidaaktie”) motsvarande ett värde om högst 300 000 kr vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 kr, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 kr, regionchefer och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7%, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 kr, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 %, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 kr.

Därutöver har ett mindre antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 155 personer har accepterat erbjudandet.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2018, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2020 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2021 offentliggörs.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2018 att uppgå till ungefär 33,8 MSEK.

 

LTIP 2017

Årsstämman 2017 beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram att löpa från 2017 till och med årsstämman 2020.

Deltagandet i LTIP 2017 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie man deltar med kan man tilldelas lägst en och högst fem nya aktier Bravida Holding AB. Verkställande direktören får delta med aktier (”Bravidaaktie”) motsvarande ett värde om högst 300 000 kr vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 kr, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 kr, regionchefer och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7%, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 kr, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 %, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 kr.

Därutöver har ett antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 166 personer har accepterat erbjudandet.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2017, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2019 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2020 offentliggörs.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2017 att uppgå till ungefär 30 MSEK.


LTIP 2016

Årsstämman 2016 beslutade om ytterligare ett program att löpa från 2016 till och med 31 december 2018.

Deltagandet i LTIP 2016 förutsätter dels att deltagaren äger ett bestämt antal aktier i Bravida under hela löptiden, dels att deltagaren är anställd i Bravida under hela perioden. För varje aktie man deltar med kan man tilldelas lägst en och högst fem nya aktier Bravida Holding AB. Verkställande direktören får delta med aktier (”Bravidaaktie”) motsvarande ett värde om högst 300 000 kr vid starttillfället, ekonomi- och finansdirektören får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 240 000 kr, övriga medlemmar av koncernledningen får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 200 000 kr, regionchefer och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 50 MSEK och har en Ebitamarginal över 7%, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 50 000 kr, och avdelningschefer, vars avdelningar omsätter minst 30 MSEK och har en Ebitamarginal över 4 %, får delta med aktier motsvarande ett värde om högst 30 000 kr.

Därutöver har ett antal övriga stabspersoner och andra identifierade nyckelpersoner inbjudits att investera i programmet.

Sammanlagt 124 personer har accepterat erbjudandet.

För varje Bravidaaktie som deltagaren har inom ramen för LTIP 2016, kommer Bolaget utan ersättning att tilldela deltagaren minst en och högst fem nya aktier i Bravida. Antalet aktier som tilldelas beror på hur väl det uppställda prestationsmålet uppfylls. Det uppställda prestationsmålet är 2018 års resultat (Ebita) för koncernen. Alla deltagare har således samma prestationsmål.  Eventuell tilldelning sker efter att den första kvartalsrapporten för 2019 då resultatet för 2018 offentliggörs.

Vid en prestationsuppfyllelse enligt affärsplan, en förväntad årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig kursuppgång om 10 procent, förväntas Bolagets totalkostnad för LTIP 2016 att uppgå till ungefär 23 MSEK.