Magnus Hamerslag

Befattning
Chef verksamhetsutveckling
sedan 2011
Anställningsår
2008
Födelseår
1973
Utbildning
Gymnasieingenjör
Antal aktier
9 242

Tidigare befattningar

Gruppchef, ÅF & SWECO. Vd, Erfator Projekt­ledning. Chef produktionssystem samt tf. Koncern HR-chef, Bravida.