Magnus Hamerslag

magnus-hamerslag2022-222x308px.jpg

Befattning
Divisionschef Growth Segments
Anställningsår
2008
Födelseår
1973
Utbildning
Gymnasieingenjör
Antal aktier
21 547

Tidigare befattningar

Gruppchef, ÅF & SWECO. Vd, Erfator Projekt­ledning. Chef produktionssystem samt tf. Koncern HR-chef, Bravida.