Magnus Hamerslag

04.0 Magnus Hamerslag_thumb.jpg

Befattning
Chef verksamhetsutveckling
sedan 2011
Anställningsår
2008
Födelseår
1973
Utbildning
Gymnasieingenjör
Antal aktier
10 000*

Tidigare befattningar

Gruppchef, ÅF & SWECO. Vd, Erfator Projekt­ledning. Chef produktionssystem samt tf. Koncern HR-chef, Bravida.

 

*Per den 31 mars 2020