Revisorer

KPMG AB har varit Bravida Holding AB:s revisor sedan 2012.

På årsstämman 2021 omvaldes KPMG AB för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Innan 2012 var KPMG AB revisor för Bravida AB för åren 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012. Mattias Lötborn (född 1970) är huvudansvarig revisor. Mattias är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). KPMG AB:s kontorsadress är:

Besöksadress
Vasagatan 16
111 20 Stockholm, Sverige

Postadress
Box 382
101 27 Stockholm, Sverige

info@kpmg.se
Telefon: +46 8 723 9100