Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Cecilia Daun Wennborg

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2016
Födelseår
1963
Utbildning
Civilekonomexamen,
Stockholms universitet
Antal aktier
7 000*

Ordförande för ersättningsutskottet i Bravida Holding AB

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot för bl.a. ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB och Sophiahemmet.

Tidigare befattningar

VD respektive CFO för Carema, Sverigechef för Skandia och VD för SkandiaLink.

Valberedningen har funnit att Cecilia Daun Wennborg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.

*Per den 31 dec 2020.