Cecilia Daun Wennborg

cecilia-daun-wennborg_2022-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2016
Födelseår
1963
Utbildning
Civilekonomexamen,
Stockholms universitet
Antal aktier
7 000

Ordförande för ersättningsutskottet i Bravida Holding AB

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot i bl.a. Getinge AB, Loomis AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB, Hotell Diplomat AB och Stiftelsen Oxfam Sevrige. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden. 

Tidigare befattningar

Vice vd respektive CFO för Ambea, vd respektive CFO för Carema, Sverigechef för Skandia och vd för SkandiaLink.

 

Valberedningen har funnit att Cecilia Daun Wennborg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.