Christoffer Lindahl

christoffer-lindahl-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Arbetstagarrepresentant
Födelseår
1986
Antal aktier
0

Christoffer Lindahl är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Bravida och har varit anställd som VVS-montör hos Bravida sedan 2005. Christoffer Lindahl representerar Byggnads.