Geir Gjestad

Roll i styrelsen
Arbetstagarrepresentant
Födelseår
1964

Geir Gjestad är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Bravida och har varit anställd som elektriker hos Bravida sedan 1997. Geir Gjestad representerar EL OG IT Forbundet.