Geir Gjestad

Roll i styrelsen
Arbetstagarrepresentant
Födelseår
1964
Antal aktier
0

 Geir Gjestad är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Bravida och har varit anställd som elektriker hos Bravida sedan 1997. Styrelseledamot Bravida Norge.
Representerar EL OG IT Forbundet.