Jan Ericson

jan-ericson-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Arbetstagarrepresentant
Födelseår
1965
Antal aktier
500

Jan Ericson är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Bravida och har varit anställd som elektriker hos Bravida sedan 1985. Jan Ericson representerar Svenska Elektrikerförbundet.