Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Jan Johansson

Roll i styrelsen
Ledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen
2014
Födelseår
1959
Utbildning
Civilingenjörsexamen väg- och
vattenbyggnad, Lunds universitet.
Antal aktier
37 895*

Övriga nuvarande befattningar

VD för Centuria AB, Styrelseordförande i Malmö Cityfastigheter AB och Starka AB, Styrelseledamot i Götenehus Group AB, Eolus Vind, och EHF AB.

Tidigare befattningar

VD för Peab AB, styrelseledamot i Catena AB, Fastighets AB ML 4 och Centur AB.

Valberedningen har funnit att Jan Johansson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.

*Per den 31 dec 2020.