Jan Johansson

jan-johansson_2022-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Ledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen
2014
Födelseår
1959
Utbildning
Civilingenjörsexamen väg- och
vattenbyggnad, Lunds universitet.
Antal aktier
37 895

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Malmö Cityfastigheter AB och Starka AB. Styrelseledamot i Götenehus Group AB, Eolus Vind, och EHF AB

Tidigare befattningar

Vd för Peab AB och Malmö Cityfastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB, Fastighets AB ML 4, m.fl.

Valberedningen har funnit att Jan Johansson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.