Jan Johansson

Roll i styrelsen
Ledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen
2014
Födelseår
1959
Utbildning
Civilingenjörsexamen väg- och
vattenbyggnad, Lunds universitet.
Antal aktier
37 895

Övriga nuvarande befattningar

VD för Malmö Cityfastigheter AB, Styrelseledamot i Götenehus Group AB, Starka AB och Centuria AB.

Tidigare befattningar

VD för Peab AB, styrelseledamot i Catena AB, Fastighets AB ML 4 och Centur AB.

Valberedningen har funnit att Jan Johansson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.