Karin Stålhandske

karin-stalhandske_2022-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2020
Födelseår
1972
Utbildning
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt jur. kand. från Lunds Universitet
Antal aktier
0

Övriga nuvarande befattningar

Vd Loomis Sverige AB

Tidigare befattningar

Vd Upplands Motor Stockholm, Affärsområdeschef på Frösunda Omsorg, Affärsområdeschef på ISS Facility Services. Kontraktschef och utvecklingschef inom Coor Service Management.
Strategikonsult på Monitor Group.

Valberedningen har funnit att Karin Stålhandske är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.