Karin Stålhandske

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2020
Födelseår
1972
Utbildning
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt jur. kand. från Lunds Universitet

Övriga nuvarande befattningar

Märkeschef Mercedes-Benz på Upplands Motor.

Tidigare befattningar

Affärsområdeschef på Frösunda Omsorg.
Affärsområdeschef på ISS Facility Services.
Kontraktschef och utvecklingschef inom Coor Service Management.
Strategikonsult på Monitor 3 Group.

Valberedningen har funnit att Karin Stålhandske är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.