Mikael Norman

Roll i styrelsen
Ledamot
Invald i styrelsen
2016
Födelseår
1958
Utbildning
Kandidatexamen i juridik,
Stockholms universitet
Antal aktier
 10 000

Ordförande för revisionsutskottet i Bravida Holdning AB

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Bonava AB. Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Swedavia AB.

Tidigare befattningar

CFO för Nobiakoncernen.

Valberedningen har funnit att Mikael Norman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.