Fredrik Arp

Fredrik Arp.jpg

Roll i styrelsen
Ordförande
Invald i styrelsen
2018
Födelseår
1953
Utbildning
Civilekonom och ekon.dr h.c, Lunds Universitet

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Nolato AB och styrelseledamot i Vattenfall AB, Nuevolution AB och Swedfund International AB

Tidigare befattningar

CEO för bland annat Volvo Car Corporation och Trelleborg AB

Valberedningen har funnit att Fredrik Arp är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.