Fredrik Arp

fredrik-arp_2022-222x308px.jpg

Roll i styrelsen
Ordförande
Invald i styrelsen
2018
Födelseår
1953
Utbildning
Civilekonom och ekon.dr h.c, Lunds Universitet
Antal aktier
20 000

 

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Nolato AB, Gränges AB och Hövding AB. 

Tidigare befattningar

CEO för bland annat Volvo Car Corporation och Trelleborg AB

Valberedningen har funnit att Fredrik Arp är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.