Monica Caneman

Roll i styrelsen
Ordförande
Invald i styrelsen
2015
Födelseår
1954
Utbildning
Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
Antal aktier
24 143

Ledamot i ersättnings- och revisionsutskottet i Bravida Holding AB

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande för BIG BAG ­Group AB, ­Arion Bank hf. ­Styrelseledamot för SAS AB (publ), Com Hem Holding AB (publ) och Nets AS.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande för Frösunda Omsorg AB, Allenex AB (publ), Electronic Transaction Group Nordic Holding AB och Electronic Transaction Group Nordic AB, Fjärde AP-fonden och VIVA Media Group AB. Styrelse­ledamot för Investment AB Öresund (publ), Poolia AB (publ), Orexo AB (publ), mySafety Försäkringar AB, SPP Pension & Försäkring AB (publ), SPP Livförsäkring AB (publ), ­Storebrand ASA, Schibsted Sverige AB, Schibsted ASA (publ), mySafety Group AB och Intermail AS