Örnulf Thorsen

Roll i styrelsen
Arbetstagarrepresentant
Födelseår
1966
Antal aktier
500

Örnulf Thorsen är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Bravida och har varit anställd som elektriker sedan 1984. Örnulf Thorsen är sedan 1993 projektledare på Bravida. Örnulf Thorsen representerar Ledarna.