Finansiell kalender

Kommande händelser

   
Datum  
13 februari 2020 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2019
8 maj 2020 Kvartalsrapport första kvartalet 2020
17 juli 2020 Kvartalsrapport andra kvartalet 2020
6 november 2020 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020
   
Information om Bravidas tysta perioder