Finansiell kalender

Kommande händelser

Datum  
7 juni 2023  Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar
14 juli 2023  Kvartalsrapport andra kvartalet 2023
24 aug 2023    Nordea Small & Mid Cap Days
6 sep 2023  Carnegie Small & Mid Cap seminarium
25 Okt 2023     Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023