Finansiell kalender

Kommande händelser

   
Datum  
6 november 2020 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020 (tyst period från den 6 oktober)
12 februari 2021 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2020 
26 april 2021 Kvartalsrapport första kvartalet 2021
16 juli 2021 Kvartalsrapport andra kvartalet 2021
26 oktober 2021 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021