Finansiell kalender

Kommande händelser 2017/2018

   
2018  
16 februari Bokslutskommuniké 2017
20 april Årsstämma
3 maj Kvartalsrapport första kvartalet 2018
20 juli Kvartalrapport andra kvartalet 2018