Tysta perioder

Bravida håller tyst period under 30 dagar före publicering av kvartalsrapport, halvårsrapport och bokslutskommuniké. Under de tysta perioderna förs ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga. Bravidas representanter svarar under de tysta perioderna endast på frågor av generell natur.