Kapitalmarknadsdag 2020

Bravidas kapitalmarknadsdag 2020 ägde rum onsdagen den 4 mars 2020 på World Trade Center i Stockholm.

Bravidas kapitalmarknadsdag 2020

Under dagen presenterade Bravida sin verksamhet och strategier, samt sitt fokus på att bli bäst i Norden på hållbar service och installation. Dagen leddes av Bravidas VD och koncernchef Mattias Johansson, tillsammans med CFO Åsa Neving och representanter från koncernledningen.

Video

Se inspelad version av Kapitalmarknadsdagen här:

https://digital.vevent.com/index.jsp?eid=8268&seid=516#/main/simplify

Presentation

Bravida Kapitalmarknadsdag - presentation i PDF-format

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Norström, Investor Relations manager, Bravida.
Tfn: +46 8 695 20 07
E-mail: peter.norstrom@bravida.se