Kapitalmarknadsdag 2020

Bravidas kapitalmarknadsdag 2020 ägde rum onsdagen den 4 mars 2020 på World Trade Center i Stockholm.

Bravidas kapitalmarknadsdag 2020

Under dagen presenterade Bravida sin verksamhet och strategier, samt sitt fokus på att bli bäst i Norden på hållbar service och installation. Dagen leddes av Bravidas VD och koncernchef Mattias Johansson, tillsammans med CFO Åsa Neving och representanter från koncernledningen.

Presentation

Bravida Kapitalmarknadsdag - presentation i PDF-format

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Norström, Investor Relations manager, Bravida.
Tfn: +46 8 695 20 07
E-mail: peter.norstrom@bravida.se