Kunder och marknad

Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska installations- och servicetjänster. Totalt omsätter marknaden 262 miljarder kronor fördelade över tre delar: nybyggnation, renovering och underhåll. De delar som är minst konjunkturberoende är renovering och underhåll. De tillsammans utgör mer än två tredjedelar av marknaden.

Stabil marknad med god tillväxt

Den nordiska installations- och servicemarknaden är stabil och med god tillväxt. Vi ser flera megatrender som är viktiga för marknadens tillväxt:  

1. Miljöpåverkan och energieffektiviseringar - större krav på installationer

2. Digitalisering och ökad teknisk komplexitet i fastigheter och anläggningar

3. Urbanisering - behov av nya fastigheter och anläggningar i växande städer.

Bred och diversifierad kundportfölj

Bravida anlitas för installation och service i alla typer av anläggningar och byggnader, däribland bostäder, kommersiella lokaler, infrastrukturprojekt, arenor, sjukhus, skolor och industriella fastigheter.

Bravida har en bred och diversifierad kundportfölj. Kunderna delas in i två huvudgrupper - byggentreprenöre och slutkunder (professionella hyresgäster och fastighetsägare). Vår kundbas finns bland tusentals små och stora kunder i olika branscher i hela Norden. Huvuddelen av affären utgörs av mindre återkommande kontrakt.