Braingenjör

BraIngenjör är Bravidas utvecklingsprogram för medarbetare som är i början av karriären. Programmet pågår under ett år och är en bra plattform för att fortsätta växa inom som yrkesroll och Bravida.

Casper Lindholm

Casper, du gick BraIngenjörsprogrammet 2016. Hur kom du i kontakt med det?

– Jag jobbade tidigare som konsult i Stockholm, bland annat med Slussen-projektet. Men kände att jag ville rikta in mig mot VS, och dessutom flytta hem till Gotland. Jag såg att Bravida i Visby sökte medarbetare och i tjänsten som jag sökte ingick det att gå Bravidas utvecklingsprogram BraIngenjör. Det var en stor anledning till att jag lockades av tjänsten. Jag fick jobbet som Entreprenadingenjör och har nu jobbat på Bravida sedan augusti 2015 och gått klart BraIngenjörs-programmet.

Vad har du lärt dig under året som BraIngenjör? 

– Jag har lärt mig mycket om Bravida som företag. Vi har också lärt oss vad affärsmannaskap innebär. Till exempel har vi fördjupat oss inom försäljning. Vi har också fokuserat mycket på ledarskap, vilket jag tycker var intressantast. Det kommer jag ha mycket nytta av i mitt jobb. Dels fick jag en inblick i hur jag är som ledare, men också vilket ledarskap olika personligheter behöver och hur ledarskapet kan anpassas efter det.

Vad har varit mest värdefullt under året?

– Jag tycker att kärnan i programmet är nätverket du får. Vi var alla unga projektledare eller framtida ledare från Bravida i Sverige, Norge och Danmark. Det var roligt och värdefullt att utbyta erfarenheter. Jag har fått ett närverk av personer som jag kan ringa för att få tips och råd framöver. Alla var taggade, så programmet var en riktig energiboost.

Hur ser du på din framtid inom Bravida?

– Jag trivs väldigt bra, jag har en bra chef och bra kollegor. Idag är jag Entreprenadingenjör på papperet, men jobbar egentligen som projektledare. Målet är att vara en grym projektledare. Sen får vi se – framförallt vill jobba med spännande och komplicerade projekt.