Hälsa och säkerhet

Vi på Bravida vill att varje medarbetare ska komma välmående och frisk till nästa arbetsdag. Vi vill att det ska vara roligt och säkert att jobba hos Bravida. Därför arbetar vi systematiskt med hälsa och säkerhet.

I vår bransch är arbetsmiljö en fråga som vi behöver ta på största allvar. För att hantera utmaningarna har vi resurser, system och hjälpmedel för hälsofrämjande och skadeförebyggande arbete. 

Bravida har en nollvision för arbetsskador: Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete. Vi som arbetar för Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en trivsam och säker arbetsmiljö på alla Bravidas arbetsplatser.

För att nå dit krävs:

  • Kompetens: Vi värderar kompetens inom hälsa och säkerhet och utbildar våra ledare och medarbetare.
  • Balans: Vi önskar att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid.
  • Delaktighet: Vi arbetar för delaktighet i planering och återkoppling på arbetet. Medarbetare blir också delaktiga i hälso- och säkerhetsarbetet genom vår app för rapportering av risker och förbättringsförslag.
  • Skyddsombud: På Bravida värderar vi våra skyddsombud högt och ser till att de får det stöd de behöver. Samarbetet mellan skyddsombuden och med företaget är viktigt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Läs mer: Arbetsmiljö inom Bravida

Lediga tjänster

På Bravida är vi proffs som gör jobbet ordentligt. Vill du bli en del av vårt team? Ansök redan idag!