Kontaktuppgifter

Adress

Postboks 8081
Spjelkavik
6022 Ålesund

Postadresse

Postvegen 2
6018 Ålesund
3. etg

E-post

alesund@bravida.no

Telefon

02407

Telefon

+47 70 13 53 00

Ålesund

Klikk her for å sende en skriftlig henvendelse via kontaktskjema.

Klikk her for å levere en åpen søknad. 

Elektro

Om avdelingen

Prosjekt

Avdelingen leverer prosjektbaserte elektroentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

Service

Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Ålesund og omegn. Avdelingen har også en automasjonsgruppe som leverer til både prosjekter og serviceoppdrag.

Brann og sikkerhet

Avdelingen leverer alt av svakstrømsinstallasjoner til næringsliv og offentlige kunder, innen brann, sikkerhet, lås & beslag samt samferdsel.

Sikkerhet utfører prosjektering, installasjon og service av alarm/adgangskontrollsystem og alt innen overvåkings- og sikkerhetsløsninger.

Brann utfører prosjektering, installasjon og service av de fleste typer brannvarslingsanlegg. De utfører også kontroller på nødlys, gassanlegg og porttelefoni.

Kontaktpersoner

Terje Hareide Filialsjef
Nathalie Sæthre Avdelingsøkonom
Thor H. Strand Serviceleder
Ole Kristian Berge Serviceleder
Geir Kviebakk Serviceleder
Roy Lyngstad Prosjektleder
Trond F. Fredriksen Serviceleder brann og sikkerhet

Rør

Om avdelingen

Prosjekt

Avdelingen leverer prosjektbaserte rørentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

Service

Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Ålesund og omegn. Installasjons- og servicetjenester innen vann, avløp, energi, varme, kjøling og sprinkleranlegg.

Kontaktpersoner

Ole Harald Vadseth Avdelingssjef
Tove Brevik Avdelingsøkonom
Øystein Helgesen Serviceleder
Øyvind Rød Serviceleder
Bjørn Sandnes Prosjektleder
Magnus Bruland Prosjektleder