Förbifart Stockholm

Hösten 2018 fick Bravida två kontrakt i Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm började byggas 2015 och blir en 21 kilometer lång vägsträcka mellan Kungens Kurva i söder och Häggvik i norr. När sträckan öppnats för trafik kan huvudstaden passeras på cirka 15 minuter.

Bravidas uppdrag
Eftersom 18 kilometer av sträckan kommer att gå i tunnlar, krävs en hel del installationsarbete. Bravida deltar via två kontrakt: FSE902, som avser elförsörjning, belysning och VVS, och FSE905, som avser VA och fast släcksystem. Det är Bravidas genom tiderna största entreprenad, och det största uppdraget inom installation i Sverige.

Uppslag8_2011_tunnel_600x256.jpg

Lång väg, långt ner. Mer information om förbifarten och tunnlarna finns på Trafikverkets webbplats.
Grafik: Tomas Öhrling, 2011 


Just nu projekterar vi
Vårt arbete med att projektera uppdraget startade sommaren 2019, och beräknas övergå i produktion under 2022. Vi står sedan för drift och underhåll av samtliga installationer fram till att E4 Förbifart Stockholm är färdig att tas i bruk.

Grafik: Tomas Öhrling, 2015

Organisation
Trafikverket är beställare av alla entreprenader i E4 Förbifart
Stockholm. Projektchef i Bravidas uppdrag: Mika Sundholm
Telefonnummer: 070-604 33 00

Intresseanmälan för medarbetare och leverantörer
Är du intresserad av att arbeta för Bravida i projektet eller är du leverantör och vill komma i kontakt med oss, maila info.fse@bravida.se