Strategier och affärsmodell

Bravida är ett tjänsteföretag som bygger sitt kunderbjudande på kompetenta och engagerade medarbetare. Ett antal viktiga faktorer ligger till grund för hur vi organiserar och genomför vår affär.

Våra strategier

Så skapar vi lönsam tillväxt

Bravidas målsättning är att vara störst eller näst störst på de orter där vi väljer att vara verksamma. Vi vill växa både organiskt och via förvärv på våra olika geografiska nyckelmarknader. För att säkra långsiktig stabil tillväxt ökar vi fokus på service och proaktiv försäljning.

Så skapar vi finansiell stabilitet

Att upprätthålla en god finansiell stabilitet är grundläggande i Bravida. Marginal går alltid före volym i våra affärer, kostnadseffektivitet är en hörnsten i verksamheten och vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla ett stabilt kassaflöde.

Så skapar vi ett hållbart företag

Bravida ska bedriva ett ansvarsfullt företagande och hushålla med egna och andras resurser. Vi vill arbeta fokuserat och uppnå tydliga resultat i vårt hållbarhetsarbete.

 

Vår affärsmodell

Den lokala avdelningen är hjärtat i Bravida. Här förenas lokal närhet och engagemang med tillgång till den stora organisationens fördelar.