Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Det handlar både om psykisk och fysisk ohälsa. Varje medarbetare ska komma välmående och frisk till och från arbetet varje dag. Därför arbetar vi systematiskt med hälsa och säkerhet.

Bravida verkar i en bransch med stora utmaningar inom arbetsmiljöområdet. Många aktörer, riskfyllda miljöer och arbetsmoment, högt tempo och en kultur som inte alltid premierar säkerhetstänkande är några. Samtidigt vet vi att en god arbetsmiljö skapar produktivitet, kvalitet och välmående samt bidrar positivt till vårt resultat.

Bravidas arbetsmiljövecka För att utveckla säkerhetskulturen genomför Bravida en årlig fokusvecka.

Vi har byggt upp resurser och system för hälsofrämjande och skadeförebyggande arbete och vi arbetar ständigt för att förbättra våra insatser, bland annat genom att planera arbetet så att vi kan skapa trygghet, ordning och reda. Alla som arbetar på Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö.

Sjuktal och arbetsskadefrekvens

Vi arbetar kontinuerligt med att förstå orsakerna till sjukfrånvaron – och vad vi kan göra åt den på kort och lång sikt. Bravidas mål är att minska sjukfrånvaron till under 4 procent. I det arbetet utgör uppföljning, samtal med sjuka medarbetare och rehabilitering en viktig del.

Bravida har en nollvision för arbetsskador. Som ett första steg ska arbetsskadefrekvensen vara mindre än 7 per miljon arbetstimmar. För att nå målet krävs fortsatt utbildning i ledarskap och att vi följer våra gemensamma rutiner.

Vi behöver också synliggöra risker och riskområden. Vi har ett händelse- och riskhanteringssystem, BIA. Via en app på mobilen kan medarbetare enkelt rapportera tillbud, olyckor, arbetsskador och förebyggande aktiviteter. Data från systemet hjälper oss att ta fram riktade åtgärder. Fall- och elolyckor är de allvarligaste arbetsskadorna vilket gör att vi prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra dessa olyckstyper.

Vi är varandras arbetsmiljö

Många riskfyllda situationer och olyckor är relaterade till att flera olika aktörer verkar på samma arbetsplats. Vi på Bravida behöver förbättra oss inom arbetsmiljöområdet, men hela vägen mot visionen om noll arbetsskador når vi inte själva. Därför har Bravida valt att gå in som medgrundare av organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen och initiativet ”Håll nollan”.