Framåtriktad samhällsaktör

Samhällsutveckling

Som en av de ledande aktörerna inom installation och service är Bravida med och utvecklar dagens och morgondagens samhälle. Vi vill erbjuda hållbara och trygga lösningar, lära upp framtidens installatörer, stödja forskning och bidra till branschens och samhällets utveckling.

Viktiga delar

  • Kontakt med universitet ökar intresset för branschen. Som ett led i att öka intresset för branschen bland ingenjörer förstärker Bravida synligheten och närvaron på universitet och högskolor i hela Norden. Vi träffar och knyter kontakter med studenter och lärare. Vi bidrar även i utbildning och forskningsinsatser.
  • Vi erbjuder praktik. Vi erbjuder praktikplatser och lärlingsanställningar inom våra teknikområden, vilket i sin tur kan leda till en långsiktig relation.
  • Vi samarbetar med WaterAid. Bravida är samarbetspartner med organisationen WaterAid som arbetar i världens fattigaste samhällen för att alla människor ska få hållbar tillgång till vatten och sanitet, något som är helt grundläggande för alla samhällens utveckling.