E4 Förbifart Stockholm

Bravida jobbar med två installationsentreprenader i Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm.

Om projektet

E4 Förbifart Stockholm är en vägsträcka som byggs väster om Stockholms innerstad; den blir 21 kilometer lång och ner till 70 meter djup, med 18 kilometer i tunnel.

Sträckan började byggas 2015 i Trafikverkets regi och ska öppna för trafik under 2030. I projektet ingår totalt ett tjugotal bygg- och anläggningsentreprenader, varav fem är entreprenader för installation av tekniska system.

Bravida jobbar med två av installationsentreprenaderna (FSE902 och FSE905) och vår produktionsstart är beräknad till år 2023.

E4 Förbifart Stockholm i siffror:

Längd: 21 km
Varav i tunnel: 18 km
Antal körfält: 3 i vardera riktning
Antal trafikplatser: 6
Hastighet: 80-100 km/h
Restid: ca 15 minuter
Byggtid: öppnar för trafik 2030

Mer information om hela bygget finns på Trafikverkets webbplats

 

Bildgalleri