Katrineholm datacenter

Bravida är generalentreprenör för bygget av en serverhall i Katrineholm på uppdrag av en konfidentiell kund.

Arbetet startade i juni 2022 och pågår till november 2022. På vår arbetsplats finns – förutom en 14,000 m2 stor serverhall – ett högspänningsställverk, ett område för processvattentankar, ett mellanspänningsställverk och reservkraftgeneratorer.

Vi har tidigare genomfört ett ett liknande projekt för samma kund, där serverhallen är i drift sedan sommaren 2021.