Referensprojekt

Citybanan

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, Citybanan, färdigställdes 2017. Bravida stod för alla ventilationsinstallationer.

Facebook

När Facebooks högteknologiska datacenter i Luleå byggdes hade Bravida helhetsansvaret för samtliga installationer.