Det här gör Bravida i samband med Coronaviruset, Covid-19

Coronaviruset, Covid-19s spridning i Sverige, Norden och hela omvärlden har skapat ett globalt orosläge och vi på Bravida tar situationen på största allvar.

2.png

Det är viktigt att du som kund och uppdragsgivare ska vara trygg med att arbeta tillsammans med oss och att du vet hur vi agerar i denna unika situation.

Vi på Bravida arbetar med alla tekniska funktioner som får samhället att fungera. Det fortsätter vi att göra.

Bravida är ett stabilt företag och vi gör allt vi kan för att, i denna unika situation, möta era behov på bästa sätt. Vi finns på över 150 orter i Sverige och har över 7000 medarbetare - Klicka här för att kontakta ditt lokala Bravidakontor

Det här gör Bravida i samband med Coronaviruset

Arbetsmiljön för våra medarbetare är vår högsta prioritet, alla som arbetar på Bravida ska känna sig trygga att gå till arbetet.

Vi inledde tidigt ett arbete för att i den mån det går vara förberedda och agera proaktivt. Från det att coronaviruset blev aktuellt i Sverige aktiverades Bravidas krisgrupp på koncernnivå. Krisgruppens huvudsakliga syfte är att informera, ta beslut utefter myndigheternas rekommendationer samt hantera situationen på bästa sätt för alla våra medarbetare och kunder.

Bravidas huvudlinje är att vi följer myndigheters rekommendationer. Beroende på uppdaterade nyheter från myndigheter fattar vi nya beslut eller låter tidigare beslut kvarstå. All information går kontinuerligt ut till alla anställda i hela organisationen via våra interna kanaler.

Vi påminner och uppmanar också våra medarbetare och samarbetspartners att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, vara uppmärksamma på symtom kopplade till Covid-19 och att vara extra noggranna med handhygienen. 

Känner man sig sjuk måste man stanna hemma tills man blir frisk.

Bravidas ambition är att alla som arbetar både hos oss och med oss ska vara trygga med våra rutiner och veta att vi är väl förberedda på hur vi ska agera vid eventuella sjukdomsfall och andra scenarion.

Bravida följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noggrant.

För mer information, kontakta

Kommunikations- och pressansvarig Sverige

Liselotte Stray