Stabilt delår för Bravida

Bravida har mött lågkonjunkturen tidigt, med anpassningar och kostnadsbesparingar, och kan därför trots det svåra konjunkturläget visa upp ett stabilt första halvår för 2009. Omsättningen ligger kvar på samma höga nivå som förra året, medan rörelseresultatet minskar något.

Pressmeddelande

Trots lågkonjunkturen inom byggbranschen, med minskad efterfrågan och därmed hård prispress, kan Bravida uppvisa ett förhållandevis starkt resultat för årets första sex månader. Omsättningen minskar med 6 procent jämfört med samma period föregående år, till 5 122 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskar med 14 procent till 230 miljoner kronor. Kassaflödet förbättrades med 5 procent, och orderstocken är nära oförändrad under perioden. Förra året var ett rekordår i Bravidas historia, såväl omsättnings- som resultatmässigt. För andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 10 procent jämfört med föregående år, till 2 596 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 117 miljoner kronor, jämfört med 181 miljoner kronor året innan. Förra året bidrog emellertid en realisationsvinst på 6 miljoner kronor till resultatet. Förvärvet av Siemens Installation AS i Norge med en omsättning om cirka 2 miljarder kronor ingår inte i delårsrapporten, då förvärvet genomfördes den 1 juli. – Vi tror på en fortsatt svag utveckling inom bostadsbyggandet, men en ökad efterfrågan på ombyggnad och renovering, och därmed service- och installationsuppdrag. Därför pågår satsningar för att öka just serviceverksamheten, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell. Förvärvet av Siemens Installation AS i Norge var exempel på en sådan strategisk satsning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Bravida Telefon: 08-695 20 00, 070-577 40 40 Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör, Bravida Telefon: 08-695 22 08, 070-554 30 48